Måren er blitt glad i åteplassen

Har vært oppe på åteplassen igjen. Kongeørna eller hønsehauk er ikke registrert på noen dager nå. Siste registrering av kongeørn var på viltkamera kvart over to den 7/3. Altså tre fulle dager siden. Hønsehauken har heller ikke vært på stedet. Jeg veit ikke hvorfor, men det er bare å være tålmodig.
Det som er sikkert er at rådyret som lå på åteplassen da var kun litt igjen av og det kan tenkes at de har begynt å se etter mat andre steder. Det er ikke sikkert de forstår at her er det lurt å svinge innom å ta en kikk ennå. Nå ligger det mye god mat på plassen, men det er det kun måren og nøtteskrika som har lagt merke til.
Måren har vært på åte flere ganger. Dette er moro. Kanskje jeg burde forsøke å etablere et sted for å fotografere mår i samme området. Slik at måren kan finne mat på åteplassen på snødekt mark ved rovfuglåte (nattestid) og forsøke å få lurt den inn på barmark noen hundre meter unna med foringskasse, honning, osv… Jeg veit ikke om det er en smart ide. Terje Sylte har fortalt meg at hønsehauk og mår går dårlig sammen. På den måten at hønsehauken tar mår og derfor tørr den ikke være så aktiv i det området på dagtid. Det høres svært fornuftig ut. Jeg ser jo hvor engstelige korp og kråke er på åteplassen min. De er ikke nede på åte. Egentlig er det litt rart, nå som hauk og ørn ikke har vært der noen dager, men det er klart at om hauken har sittet og fulgt med på åte i hele vinter så gidder kanskje ikke kråkefuglene være i nærheten.

Nordafor var jeg vant med at kråkefuglene spiste opp og fortrengte alt annet vilt. Derfor har jeg vært svært glad for at hønsehauken har vært på plassen. Slik varer åte lenger.

Uansett. Det er i alle fall moro med disse viltkameraene. Jeg har jo sett på sportegna at måren har likt seg i området de siste ukene. Men det er noe annet å se et bilde av den. Om så et elendig IR-foto fra viltkamera. ..
Jeg skal tilbake å sjekke kamera jevnlig og så fort aktivitet av rovfugl tar seg opp ligger jeg der igjen.